Clic

À TABLE!


Projecte JClic per treballar de forma individual o en grup vocabulari i expressions treballades a l'aula sobre aliments. Aquestes activitats estan adreçades a alumnes de cicle superior d'educació primària que estudien francès com a llengua estrangera:
  • Vocabulari dels aliments treballats a l'aula
  • Ús dels partitius
  • Ús dels adjectius descriptius Paquet d'activitats de francès per a treballar a tercer cicle de primària, com a segona llengua estrangera. El projecte conté activitats de vocabulari senzill (nombres fins a 31, dies de la setmana, mesos de l'any, animals...).


Aplicació per aprendre a comptar en francès. Es comprèn fàcilment el sistema de composició de nombres a partir del 70
En aquest paquet, trobem activitats per conèixer en francès els noms dels aliments i begudes més importants, per escoltar i repetir converses que tenen lloc a un cafè i a un restaurant, activitats que introdueixen l'element intercultural presentant alguna cosa de la gastronomia francesa, fins i tot una de les receptes de cuina més famoses "la quiche Lorraine" i, com no, alguns exercicis per distingir i utilitzar l'article partitiu.
Paquet d'activitats de llengua francesa sobre el vocabulari relacionat amb la roba. Les activitats s¿estructuren en ordre de dificultat creixent, començant per pantalles d¿exploració que permeten sentir la pronunciació de les paraules i continuant per les de relació imatge-mots, per passar a la identificació de la imatge quan se sent el so, i concloent amb l¿escriptura de determinants. S¿hi intercalen trencaclosques i una sopa de lletres per alleugerir el conjunt.

En aquest paquet d'activitats de llengua francesa es treballa el vocabulari relacionat amb la roba i la moda.